Новият Завет

Откровение 22:11 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Нека злодеят продължава да върши зло; мръсният продължава да върши мръсни неща; праведникът продължава да постъпва праведно; святият продължава да бъде свят!“

Прочетете пълната глава Откровение 22

Изглед Откровение 22:11 в контекст