Новият Завет

Откровение 16:3 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Вторият ангел изля купата си в морето и то се превърна в кръв, подобна на кръвта на мъртвец, и всичко живо в морето измря.

Прочетете пълната глава Откровение 16

Изглед Откровение 16:3 в контекст