Новият Завет

Откровение 15:2 Новият завет: съвременен превод (SPB)

След това видях нещо, което приличаше на стъклено море, примесено с огън. До него стояха всички, които бяха победили звяра, идола му и числото на името му. Те държаха арфите, които Бог им бе дал,

Прочетете пълната глава Откровение 15

Изглед Откровение 15:2 в контекст