Новият Завет

Откровение 13:14 Новият завет: съвременен превод (SPB)

С тези знамения, които му бе позволено да върши в присъствието на първия звяр, той измами жителите на земята. Убеди ги да направят идол по образа на първия звяр – онзи, който бе ранен с меч и въпреки това оживя.

Прочетете пълната глава Откровение 13

Изглед Откровение 13:14 в контекст