Новият Завет

Откровение 12:13 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Когато змеят видя, че е изхвърлен на земята, започна да гони жената, родила момчето.

Прочетете пълната глава Откровение 12

Изглед Откровение 12:13 в контекст