Новият Завет

Откровение 11:8 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Труповете на двамата свидетели ще останат да лежат на улицата на големия град, наречен символично Содом и Египет – градът, където техният Господ беше разпънат на кръст.

Прочетете пълната глава Откровение 11

Изглед Откровение 11:8 в контекст