Новият Завет

Откровение 10:6 Новият завет: съвременен превод (SPB)

и се закле в Онзи, който живее за вечни векове, който сътвори небето и всичко в него, земята и всичко в нея, морето и всичко в него. Ангелът каза: „Повече отлагане няма да има.

Прочетете пълната глава Откровение 10

Изглед Откровение 10:6 в контекст