Новият Завет

Евангелието Според Йоан 21:18 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Уверявам те: Когато беше млад, сам завързваше пояса си и отиваше където поискаш, но когато остарееш, ще протегнеш ръцете си и друг ще завърже пояса ти и ще те води не където искаш.“

Прочетете пълната глава Евангелието Според Йоан 21

Изглед Евангелието Според Йоан 21:18 в контекст