Новият Завет

Евангелието Според Йоан 19:14 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Беше около обяд в Подготвителния ден преди Пасхата. Пилат каза на юдеите: „Ето вашия цар!“

Прочетете пълната глава Евангелието Според Йоан 19

Изглед Евангелието Според Йоан 19:14 в контекст