Новият Завет

Евангелието Според Йоан 19:10 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Тогава Пилат му каза: „Нима отказваш да разговаряш с мен? Не знаеш ли, че имам власт както да те пусна, така и да те разпъна на кръст?“

Прочетете пълната глава Евангелието Според Йоан 19

Изглед Евангелието Според Йоан 19:10 в контекст