Новият Завет

Евангелието Според Йоан 18:38 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Пилат попита: „Какво е истина?“Като каза това, отново излезе при юдейските водачи и им каза: „Не намирам причина да го осъдя.

Прочетете пълната глава Евангелието Според Йоан 18

Изглед Евангелието Според Йоан 18:38 в контекст