Новият Завет

Евангелието Според Йоан 13:36 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Симон Петър го попита: „Господи, къде отиваш?“Исус отговори: „Там, където отивам, ти не можеш да ме последваш сега, но по-късно ще дойдеш.“

Прочетете пълната глава Евангелието Според Йоан 13

Изглед Евангелието Според Йоан 13:36 в контекст