Новият Завет

Евангелието Според Матей 3:9 Новият завет: съвременен превод (SPB)

И не мислете, че ви е достатъчно да си кажете: «Авраам е нашият баща.» Казвам ви: Бог може и от тези камъни да създаде потомци на Авраам!

Прочетете пълната глава Евангелието Според Матей 3

Изглед Евангелието Според Матей 3:9 в контекст