Новият Завет

Евангелието Според Матей 18:18 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Истина ви казвам: каквото вържете на земята, ще бъде вързано и в небето; и каквото развържете на земята, ще бъде развързано и в небето.

Прочетете пълната глава Евангелието Според Матей 18

Изглед Евангелието Според Матей 18:18 в контекст