Новият Завет

Евангелието Според Матей 17:9 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Когато слизаха от хълма, Исус им нареди: „Не казвайте на никого за това, което видяхте, преди Човешкият Син да възкръсне от мъртвите.“

Прочетете пълната глава Евангелието Според Матей 17

Изглед Евангелието Според Матей 17:9 в контекст