Новият Завет

Евангелието Според Марк 3:13 Новият завет: съвременен превод (SPB)

След това се качи на един хълм и повика при себе си онези, които искаше. Те отидоха при него.

Прочетете пълната глава Евангелието Според Марк 3

Изглед Евангелието Според Марк 3:13 в контекст