Новият Завет

Евангелието Според Марк 11:23 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Истина ви казвам: ако заповядате на тази планина: «Стани и скочи в морето!», без да допускате в сърцето си никакво съмнение и вярвате, че каквото казвате, ще се сбъдне, то ще бъде изпълнено за вас.

Прочетете пълната глава Евангелието Според Марк 11

Изглед Евангелието Според Марк 11:23 в контекст