Новият Завет

Евангелието Според Лука 12:42 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Господ отговори: „Кой е довереният и благоразумен иконом? Този, на когото стопанинът поверява другите си слуги, за да им раздава храната в определеното време.

Прочетете пълната глава Евангелието Според Лука 12

Изглед Евангелието Според Лука 12:42 в контекст