Старият Завет

Новият Завет

Трето Макавеи 3:24 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (НП)

Ето защо, след като разполагаме с достатъчно доказателства, че те във всички случаи са враждебно настроени към нас, и поради предположението, че ако в бъдеще неочаквано възникне някакво вълнение, тези нечестивци ще ни се явят в гръб като предатели и люти врагове,

Прочетете пълната глава Трето Макавеи 3

Изглед Трето Макавеи 3:24 в контекст