Старият Завет

Новият Завет

Естир 1:14 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (НП)

Аркесей, Сарсатей и Мализеар, управители на персите и мидийците, които се намираха близо до царя и заемаха най-високите длъжности след него, пристъпиха към него

Прочетете пълната глава Естир 1

Изглед Естир 1:14 в контекст