Старият Завет

Новият Завет

Второ Йоаново 1:7 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (НП)

Защото в света влязоха мнозина измамници, които не изповядват, че Иисус Христос е дошъл в плът; такъв човек е измамник и антихрист.

Прочетете пълната глава Второ Йоаново 1

Изглед Второ Йоаново 1:7 в контекст