Старият Завет

Новият Завет

Второ Тимотей 3:6 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (НП)

Към тях спадат онези, които се вмъкват по домовете и подмамват обременени с грехове и обзети от различни желания женуря.

Прочетете пълната глава Второ Тимотей 3

Изглед Второ Тимотей 3:6 в контекст