Старият Завет

Новият Завет

Второ Солуняни 3:10 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (НП)

Защото, когато бяхме с вас, това ви нареждахме: ако някой не иска да работи, не трябва да яде.

Прочетете пълната глава Второ Солуняни 3

Изглед Второ Солуняни 3:10 в контекст