Старият Завет

Новият Завет

Първо Йоаново 5:6 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (НП)

Този е Иисус Христос, Който дойде чрез вода и кръв, както и чрез Духа – не само чрез вода, а чрез вода и кръв. И Духът е, Който свидетелства, понеже Духът е истината.

Прочетете пълната глава Първо Йоаново 5

Изглед Първо Йоаново 5:6 в контекст