Старият Завет

Новият Завет

Първо Йоаново 4:8 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (НП)

Който не обича, той не е познал Бога, защото Бог е любов.

Прочетете пълната глава Първо Йоаново 4

Изглед Първо Йоаново 4:8 в контекст