Старият Завет

Новият Завет

Филипяни 3:8 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (НП)

Наистина смятам, че всичко е загуба в сравнение с предимството да се познава Иисус Христос, моят Господ, заради Когото се отрекох от всичко. Всичко за мене е смет, за да придобия Христос

Прочетете пълната глава Филипяни 3

Изглед Филипяни 3:8 в контекст