Ou Testament

Nuwe Testament

Ester 6:5-13 Die Pad van Waarheid tot die Lewe (PWL)

5. Die koning se diensknegte antwoord hom: “Let op, Haman staan in die hof.” Die koning sê: “Laat hy inkom.”

6. Haman het ingekom en die koning vra vir hom: “Wat moet met die man gedoen word aan wie die koning eer wil bewys?” Haman het in sy verstand gedink: “Aan wie sou die koning wou eer bewys meer as aan my?”

7. Haman antwoord die koning: “Vir die man aan wie die koning eer wil bewys:

8. die koninklike kleed moet gebring word wat die koning dra en die perd waarop die koning ry en die koninklike kroon moet op sy kop gesit word

9. en hulle moet die kleed en die perd afgee in die hand van een van die edelste prinse van die koning en hy moet die man aantrek aan wie die koning eer wil bewys en hom laat ry op die perd en hom rondneem in die stad en voor hom uitroep: “So sal dit gedoen word aan die man aan wie die koning eer wil bewys.”

10. Toe sê die koning vir Haman: “Maak gou, vat die kleed en die perd, soos jy gesê het en doen so aan Mordekhai, die Y’hudahiet, wat in die poort van die koning sit; laat niks onvervuld bly van alles wat jy gepraat het nie.”

11. Toe het Haman die kleed en die perd gevat, vir Mordekhai aangetrek en hom op die perd deur die strate van die stad begelei en voor hom uitgeroep: “So sal gedoen word aan die man aan wie die koning eer wil bewys.”

12. Mordekhai het weer na die poort van die koning gegaan, maar Haman het na sy huis gegaan, treurend en met sy kop bedek.

13. Haman het aan sy vrou Zeresh alles vertel wat hom oorgekom het. Toe sê sy vriende en sy vrou Zeresh vir hom: “As Mordekhai uit die geslag van Y’hudah is, voor wie jy alreeds begin val het, sal jy nie teen hom staande kan bly nie, maar weer voor hom verneder word.”

Lees volledige hoofstuk Ester 6