hoofstukke

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9

Ou Testament

Nuwe Testament

`Amos 5 Die Pad van Waarheid tot die Lewe (PWL)

1. Luister en gee ag op hierdie boodskap wat Ek vir julle as ’n klaaglied aanhef, o huis van Yisra’el:

2. Sy het geval, sy sal nie weer opstaan nie, die maagd Yisra’el. Sy is alleen gelos op haar land; daar is niemand om haar op te tel nie,

3. want so sê יהוה-God: “Die stad wat met ’n duisend sterk uitgaan, sal ’n honderd oor hê en die een wat met ’n honderd uitgaan, sal tien oor hê vir die huis van Yisra’el,”

4. want so sê יהוה aan die huis van Yisra’el: “Soek My sodat julle kan leef,

5. maar neem nie jou toevlug tot Beit-El en kom nie na Gilgal of gaan oor na Be’erSh’va nie, want Gilgal sal sekerlik in ballingskap gaan en Beit-El sal in moeilikheid kom.

6. Soek יהוה sodat julle kan lewe, of Hy sal uitbreek soos ’n vuur in die huis van Yosef en Beit-El verteer en daar sal niemand wees om dit te blus nie,

7. vir hulle wat regverdige oordeel in wilde-als verander en onpartydige opregtheid teen die grond gooi!”

8. Hy wat die Sewester en Orion gemaak het en die diep duisternis na oggend verander, wat ook die dag verdonker na nag, wat uitroep na die waters van die see en dit uitgooi oor die oppervlakte van die aarde, יהוה is Sy Naam (Karakter en Outoriteit)!

9. Dit is Hy wat die swakke laat heers oor die sterke en die nederige oplig bo die trotse!

10. Hulle haat hom wat in die poort bestraf en hulle verafsku hom wat met integriteit praat;

11. daarom, omdat julle ’n swaar rente op die arme lê en van hulle ’n heffing van graan vat, het julle huise van goed gekapte klippe gebou, tog sal julle nie daarin woon nie; julle het aangename wingerde geplant, tog sal julle die wyn daarvan nie drink nie,

12. want Ek weet dat julle oortredings baie is en julle sondes groot, julle wat die onpartydige en opregte benoud maak, omkoopgeld aanvaar en die armes in die poort wegstoot;

13. daarom bly die versigtige stil tydens so ’n tyd, want dit is ’n bose tyd.

14. Soek wat goed is en nie wat boos is nie sodat julle kan lewe en mag יהוה, die God van die leërmagte, só by julle wees, net soos julle gesê het.Rom 16:19; 1 Kor 14:20 en vestig regverdige oordeel in die poort! Miskien sal יהוה, die God van die leërmagte, onverdiende guns bewys oor die wat oorbly van Yosef;

15. Haat boosheid, wees lief vir wat goed is

16. daarom, so sê יהוה, die God van die leërmagte: “Op al die pleine is daar ’n geweeklag en op al die strate sê hulle: ‘Ag tog, ag tog!’ Hulle roep ook die boer tot rou en die beroepsklaers tot treurliedere.

17. Daar is ook ’n geweeklaag in al die wingerde omdat Ek in jou midde sal deurgaan,” sê יהוה.1 Thes 5:2

18. Ag tog, julle wat na die dag van יהוה verlang, want watter doel sal die dag van יהוה vir julle hê? Dit sal duisternis wees en nie lig nie;

19. soos wanneer ’n man vlug vir ’n leeu en ’n beer loop hom raak; of huis toe gaan, teen die muur leun met sy hand en ’n slang byt hom!

20. Sal die dag van יהוה nie duisternis wees in plaas van lig nie, selfs donkerte sonder helderheid daarin?

21. “Ek haat, Ek verwerp julle feeste en het ook geen vreugde in julle ernstige byeenkomste nie.

22. Selfs al offer julle vir My brandoffers en julle graanoffers, Ek sal hulle nie aanvaar nie en Ek sal nie eers kyk na die vredesoffer van julle vetgemaakte diere nie.

23. Verwyder van My die geraas van jou liedere; Ek sal nie eens luister na die klank van jou harpe nie,

24. maar laat die regverdige oordeel afrol soos water en onpartydige opregtheid soos ’n ewig vloeiende stroom.

25. Het julle offers en graanoffers tot My gebring in die wildernis vir veertig jaar lank, o huis van Yisra’el?Hand 7:43

26. Julle het ook vir Sikkut, julle koning en Kiyun, julle beelde, die ster van julle gode, wat julle vir julleself gemaak het, gedra;

27. daarom sal Ek julle anderkant Dammesek in ballingskap laat gaan,” sê יהוה, wie se Naam God van die leërmagte is.