hoofstukke

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16

Ou Testament

Nuwe Testament

Romeine 11 Die Pad van Waarheid tot die Lewe (PWL)

1. Sê ek dat God Sy volk weggestoot het? ’n Verwerplike gedagte,Ps 94:14; 1 Sh'm 12:22 nie weggestoot nie. Of weet julle nie wat die Skrif in die gedeelte oor Eliyahu sê toe hy by God oor Yisra’el gekla het nie?

2. God het Sy volk wat Hy van die begin af geken het,1 Kon 19:10,14

3. “My Meester, hulle het U profete vermoor en U altare omgegooi; ek het alleen oorgebly en hulle soek my lewe!”1 Kon 19:18

4. Dit is vir hom deur openbaring gesê: ”Let op, Ek het vir Myself sewe duisend manne uitgehou wat nie die knie voor Ba’al gebuig en hom aanbid het nie.”

5. Dit is ook dieselfde in die teenwoordige tyd: daar is ’n oorblyfsel gekies uit onverdiende guns,

6. maar as dit uit onverdiende guns is, dan is dit nie vanuit dade nie, anders is onverdiende guns geen onverdiende guns nie, maar as dit uit dade is, dan is dit nie meer onverdiende guns nie, anders is dade geen dade meer nie.Rom 9:31

7. Hoekom het Yisra’el, behalwe die gekoses, dan nie dít gevind waarna hulle gesoek het nie, maar die ander is verblind in hulle verstand, wil en emosie?Deut 29:3,4; Yes 6:9; Yes 29:10; Yeg 12:2; Mat 13:14,15; Yog 12:40

8. Net soos geskryf is: “God het hulle ’n hardkoppige gees gegee, oë wat nie sien nie en ore wat nie hoor nie, tot vandag toe.”

9. Dawid sê weer: “Hulle tafel sal vir hulle ’n valstrik wees en hulle beloning ’n oortreding.Ps 69:23-24

10. Laat hulle oë donker word sodat hulle nie kan sien nie en laat hulle rug aanhoudend oorgebuig wees,”Deut 32:21

11. maar ek vra: “Het hulle gestruikel sodat hulle geval het?” ’n Verwerplike gedagte! Inteendeel, deur hulle struikeling het daar verlossing vir die ander nasies gekom, om hulle jaloers te maak

12. en as hulle oortreding waardevol vir die wêreld is en hulle veroordeling waardevol is vir die ander nasies, hoeveel te meer nie hulle volheid nie!

13. Want aan julle, die ander nasies sê ek; ek wat die afgevaardigde na die ander nasies is; ek eer my dienswerk,

14. om miskien my volksgenote jaloers te maak en sommige van hulle te red,

15. want as hulle verwerping die herstel van die verhouding vir die wêreld is, hoeveel te meer sal hulle terugkeer nie lewe uit die dood wees nie?Num 15:18-21 dan ook die geheel en as die wortel afgesonderd is, dan die takke ook.

16. As die eerste vrugte afgesonderd is,

17. As sommige van die takke afgesny is en jy wat ’n wilde olyfboom is, in hulle plek ingeënt is en deel gekry het aan die wortel en die vettigheid van die olyfboom,

18. moet jou dan nie teen die takke verhoog nie en as jy jou verhoog; dit is nie jy wat die wortel dra nie, maar die wortel vir jou!

19. Sonder twyfel sal jy sê: “Die takke is afgesny sodat ek in hulle plek ingeënt kon word.”Yir 5:10; Yir 11:16 maar jy staan deur vertroue. Moenie arrogant wees in jou gedagtes nie, maar vrees,

20. Goed, hulle is afgesny omdat hulle nie vertrou het nie,

21. want as God die natuurlike takke nie gespaar het nie, sal Hy jou ook sekerlik nie spaar nie.

22. Kyk hierdeur na die goeddoen met sagtheid en die strengheid van God: strengheid oor die wat geval het, maar goeddoen met sagtheid oor jou as jy in Sy goedheid bly, anders sal jy ook afgesny word.

23. Ook hulle sal egter, as hulle nie in hulle tekort aan vertroue bly nie, ingeënt word, want God is magtig om hulle weer in te ent,Yog 15:1-7

24. want as jy afgekap is van die olyfboom wat van nature wild is en teen die natuur in op die mak olyfboom ingeënt kan word, hoeveel te meer kan hulle dan wat dit van nature is, op hul natuurlike olyfboom ingeënt word?Luk 21:24

25. Ek wil hê, my broers, dat julle hierdie geheimenis moet ken sodat julle nie wys mag wees in julle opinie van julleself nie: dat die verblinding gedeeltelik oor Yisra’el se verstand, wil en emosie gekom het totdat die volheid van die ander nasies ingegaan hetYes 59:20-21

26. en dan sal die hele Yisra’el gered word, soos geskrywe is: “Die Verlosser sal uit Tziyon kom en sal die boosheid wegdraai van Ya’akov afYes 27:9; Yes 42:6; Yes 49:8

27. en dan sal My verbond, wat uit My Teenwoordigheid kom, wanneer Ek hulle sondes vergewe, met hulle wees.”

28. Wat die goeie boodskap betref, is hulle vyande ter wille van julle, maar wat betref dat hulle gekies is, is hulle díé vir wie Ek lief is ter wille van die vaders,

29. want God verander nie in Sy geskenke en in Sy roeping nie,

30. want soos julle ook vroeër aan God ongehoorsaam was, maar nou voorkeur ontvang het as gevolg van hulle ongehoorsaamheid,

31. so het hulle ook nou ongehoorsaam geword om deur julle omgeedaad aan hulle ook God se omgeedaad te kan ontvang,

32. want God het hulle almal in die ongehoorsaamheid ingesluit, om vir almal te kan omgee.

33. O, die diepte van die rykdom, wysheid en kennis van God, want die mens het nie Sy oordele opgesoek en nie Sy paaie nagevolg nie,Yes 40:13; Iyov 15:8

34. want wie het die gedagtes van יהוה geken, of wie was Sy raadgewer?

35. Wie het eerste iets vir Hom gegee en dan iets terug ontvang?Iyov 40:1-14; Iyov 42:1-6

36. Want vanuit Hom en in Hom en deur Hom is alle dinge tot Sy lofprysing en seën tot in tydlose ewigheid. Dit is waar.1 Kef 2:5 dit is julle logiese dienswerkEks 25:2