hoofstukke

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24

Ou Testament

Nuwe Testament

Luka 10 Die Pad van Waarheid tot die Lewe (PWL)

1. Ná hierdie dinge het Yeshua sewentig ander aangestel vanuit Sy studentevolgelinge en hulle twee-twee voor Hom uitgestuur na elke stad en plek waarheen Hy voorberei het om te gaan.

2. Hy sê vir hulle: “Die oes is groot en die werkers is min. Bid daarvolgens die Meester van die oes om arbeiders in Sy oes uit te stuur.

3. Let op, gaan! Ek stuur julle soos lammers tussen wolwe.

4. Neem geen beurs of reissak of sandale nie en groet niemand op die pad nie,

5. maar in watter huis julle ook al mag ingaan, sê eers: ‘Vrede, gesondheid, voorspoed en vergenoegdheid vir hierdie huis’

6. en as daar ’n seun van vrede (harmonie) is, sal julle vrede op hom rus; anders sal dit na julle toe terugkom.1 Tim 5:18 Moenie wissel van huis tot huis nie

7. Bly dan in dieselfde huis en eet en drink wat hulle het, want die werker verdien sy loon.

8. en in watter stad julle ook mag ingaan en hulle ontvang julle, eet wat aan julle voorgesit word

9. en genees die siekes wat daarin is en sê vir hulle: ‘Die Koninkryk van God is naby julle,’

10. maar in watter stad julle ook al ingaan en hulle jul nie ontvang nie, gaan uit in sy strate en sê:

11. ‘Die stof wat uit julle stad aan ons vassit, vee ons vir julle af; meer nog moet julle dit weet: dat die Koninkryk van God naby julle gekom het.’

12. Ek sê vir julle: vir S’dom sal dit meer uithoudbaar wees in dié dag as vir daardie stad.

13. Wee jou, Korazin! Wee jou, Beit-Tzaidah! Want as die kragtige dade in Tzor en Tzidon gebeur het wat in julle plaasgevind het, het hulle lankal in sak en as gesit, hulle sonde besef en berou gehad,

14. maar vir Tzor en Tzidon sal dit in die oordeel meer uithoudbaar wees as vir julle.Yes 14:13,15

15. Vir jou, K’far-Nagum, wat tot die hemel toe verhoog is, jy sal tot Sh’ol toe afgegooi word.

16. Wie na julle luister, luister na My en wie julle verwerp, verwerp My en wie My verwerp, verwerp Hom wat My gestuur het.”

17. Die sewentig wat Hy gestuur het, het met vreugde teruggekom en gesê: “Ons Meester, selfs die demone is onderworpe aan ons in U Karakter en Outoriteit (Naam).”

18. Hy sê egter vir hulle: “Ek het die teëstander soos ’n weerligstraal uit die hemel sien val.

19. Let op, Ek het vir julle die outoriteit gegee om op slange en skerpioene te trap en oor al die krag van die vyand en niks sal julle skade doen nie.

20. Meer nog, julle moenie bly wees dat die demone aan julle onderworpe is nie, maar wees bly dat julle name in die hemel opgeskryf is.”Yes 29:14 Ja, My Vader, want so was dit U wil.”

21. Op daardie oomblik het Yeshua deur die Gees van Afsondering gespring van vreugde en gesê: “Ek dank U, My Vader, Meester van die hemel en die aarde, dat U hierdie dinge weggesteek het vir wyse en slim mense en dit aan kinders openbaar het.

22. Hy het Hom omgedraai na Sy studentevolgelinge en vir hulle gesê: “Alles is aan My oorgegee deur My Vader en niemand weet wie die Seun is nie, behalwe die Vader en wie die Vader is nie, behalwe die Seun en hý aan wie die Seun dit wil openbaar.”

23. Hy draai na Sy studentevolgelinge alleen en sê vir hulle: “Uitermate gelukkig is die oë wat sien wat julle sien,

24. want Ek sê vir julle, baie profete en konings het begeer om te sien wat julle sien en het dit nie gesien nie en om te hoor wat julle hoor en het dit nie gehoor nie.”

25. Let op, ’n sekere leraar van die wet het opgestaan om Hom te toets en gesê: “Leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te erf?”

26. Yeshua sê vir hom: “Wat is in die wet geskryf? Hoe lees jy?”Lev 19:18; Deut 6:5

27. Hy antwoord en sê vir Hom: “Jy moet יהוה, jou God, liefhê vanuit jou hele verstand, wil en emosie en vanuit jou hele gees en vanuit al jou vermoëns en vanuit jou hele verbeelding en jou medemens net soos jouself.”

28. Yeshua sê vir hom: “Jy het reg geantwoord; doen dit en jy sal lewe.”

29. Hy wou homself egter onskuldig verklaar en sê vir Hom: “En wie is my medemens?”

30. Yeshua sê vir hom: “’n Sekere man het afgegaan vanaf Yerushalayim na Yerigo en boewe het hom aangeval, hom beroof, geslaan en hom half dood gelos en weggegaan.

31. Dit het gebeur dat ’n sekere priester met daardie pad afgekom het en toe hy hom sien, het hy verbygegaan

32. en net so het ook ’n Leviet by dié plek gekom en hom gesien en verbygegaan,

33. maar ’n sekere man van Shomron wat op reis was, het op hom afgekom en toe hy hom sien, het hy vir hom omgegee

34. en na hom toe gegaan, sy wonde verbind en olyfolie en wyn daarop gegooi. Hy het hom toe op sy eie dier geplaas en hom na ’n herberg gevat en vir hom gesorg.

35. Toe hy die volgende oggend weggaan, haal hy twee denarii uit en gee dit aan die herbergier en sê vir hom: ‘Sorg vir hom en enige onkoste wat jy nog meer mag hê, sal ek jou betaal as ek terugkom.’

36. Daarvolgens, wie van hierdie drie, dink jy, was die medemens van hom wat onder die boewe verval het?”

37. Hy antwoord toe: “Hy wat vir hom omgegee het.” Yeshua sê vir hom: “Gaan en doen jy net so.”

38. Dit was terwyl hulle gereis het dat hulle in ’n sekere dorp gekom en ’n vrou met die naam van Marta Hom in haar huis ontvang het.

39. Sy het ’n suster gehad met die naam van Miryam en dié het langs die voete van ons Meester gesit en na Sy boodskap geluister,

40. maar Marta was baie besig om gereed te staan om te bedien. Sy kom toe na Hom toe en sê: “My Meester, gee U nie om dat my suster my alleen laat bedien nie? Sê dan vir haar dat sy my moet help.”

41. Yeshua antwoord en sê vir haar: “Marta, Marta, jy is bekommerd en omgekrap oor baie dinge,

42. maar een ding is nodig; Miryam het die voordelige deel vir haarself gekies, wat nie van haar weggeneem sal word nie.”