hoofstukke

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Ou Testament

Nuwe Testament

Filippense 4 Die Pad van Waarheid tot die Lewe (PWL)

1. My broers vir wie ek lief is; my blydskap en kroon, staan daarom op dié manier vas in ons Meester.

2. Ek doen ’n beroep op Euodia en Suntuge om een van gedagte te wees in ons MeesterOpen 20:12,15

3. en ek vra jou, wat opreg die juk saam met my dra; help hierdie wat saam met my gestoei het in die goeie boodskap; saam met Klemes en my ander medewerkers wie se name in die boekrol van die lewe geskryf is.

4. Verheug julle in eenheid met ons Meester; ek sê weer: verheug julle!

5. Laat alle mense julle nederigheid sien. Ons Meester is naby.

6. Wees oor niks bekommerd nie, maar maak julle begeertes elke keer deur gebed, versoeke en danksegging by God bekend

7. en die vrede, vergenoegdheid, gesondheid en voorspoed van God, Hy wat ver bo alle kennis en begrip is, sal julle gedagtes, wil, emosie en julle begrip beskerm in eenheid met Yeshua, Die Gesalfde Een;

8. daarom, my broers: voed julleself met alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat onskuldig en opreg is, alles wat skoon is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is en daardie werke van lof en eer, wat geprys word.

9. Hierdie dinge wat julle geleer, ontvang, gehoor en in my gesien het, doen dit en die God van vrede, vergenoegdheid, gesondheid en voorspoed sal by julle wees.

10. Ek het my baie in ons Meester verbly dat julle voortgegaan het om om te gee vir my; net soos julle nog altyd omgegee het, maar nie ten volle in staat was nie.

11. Nie dat ek dit sê omdat ek behoefte het nie, want ek het geleer dat, wat ek ook al het, vir my genoeg sal wees.

12. Ek weet wat dit is om verneder te word; ek weet wat dit is om oorvloed in alles te hê en in alles leer ek: ook om versadig te wees, ook om honger te ly, in oorvloed en in armoede,

13. want ek is kragtig opgewasse teen alles, deur Die Gesalfde Een wat my krag gee.

14. Nogtans het julle goed gedoen deur deel te hê in my laste,

15. maar weet ook, julle Filippense, dat by die aanvang van die goeie boodskap, toe ek van Makedonia af vertrek het, geen gemeente deel gehad het in my rekening van gee en ontvang nie, behalwe julle alleen

16. en ook in Thessalonike het julle, dit wat ek nodig gehad het, een of twee maal vir my gestuur.

17. Nie dat ek geskenke soek nie, maar dat julle vrug mag vermeerder.

18. Ek het alles ontvang en daar is oorvloed en ek het meer as genoeg noudat ek van Epafroditos ontvang het wat deur julle gestuur is, ’n soet reukoffer, aanvaarbaar, wat God tevrede stel.

19. My God sal al julle behoeftes vervul deur Sy rykdom in die goedheid en rykdom van Yeshua, Die Gesalfde Een.

20. Aan God ons Vader die eer, lof en aanbidding vir tydlose ewigheid! Dit is waar!

21. Groet al die afgesonderdes wat in eenheid met Yeshua, Die Gesalfde Een is. Die broers wat saam met my is, groet julle.

22. Al die afgesonderdes, maar veral die wat aan die keiserlike huis behoort, groet julle.

23. Die onverdiende guns van ons Meester, Yeshua, Die Gesalfde Een bly by julle almal! Dit is waar.