hoofstukke

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6

Ou Testament

Nuwe Testament

1 Timotheos 1 Die Pad van Waarheid tot die Lewe (PWL)

1. Sha’ul, ’n afgevaardigde van Yeshua, Die Gesalfde Een, volgens die opdrag van God, ons Lewegewer en dié van Die Gesalfde Een, ons Meester, Yeshua, ons Versekerde Verwagting;

2. aan Timotheos, ’n ware seun in vertroue: onverdiende guns, omgee, vrede, gesondheid, voorspoed en vergenoegdheid vanaf God-ons-Vader en Die Gesalfde Een, Yeshua, ons Meester!

3. Soos ek jou gevra het toe ek na Makedonia op pad was, moet jy in Efesos wag om sekere persone te beveel dat hulle nie ’n ander leer moet leer nie

4. en nie moet toegee aan fabels en aan eindelose verslae van geslagsregisters, wat net al hoe meer stryd produseer en nie opbouing in die vertroue tot God nie.

5. Die einddoel van die opdragte is liefde wat uit ’n rein verstand, wil en emosie, ’n goeie gewete en ware vertroue kom.

6. Sommige van hulle het afgedwaal van hierdie dinge af en na leë woorde toe weggedraai.

7. Daarin wil hulle leraars van die geskrewe wet wees terwyl hulle niks verstaan wat hulle sê, of die dinge waaroor hulle praat, nie.Yes 42:21; Ps 19:8,9; Rom 7:12,16 as iemand toelaat om volgens die geskrewe wet gelei te word

8. Ons weet dat die geskrewe wet goed is

9. en terwyl hy weet dat die geskrewe wet nie aangestel is vir die onskuldige nie, maar vir die wettelose, vir die rebelse, vir die slegte, vir die sondaars, vir die wrede mense, vir dié wat nie rein is nie, vir die wat hulle vaders en hulle moeders slaan, vir moordenaars,Lev 18:22,23; Lev 20:13; Rom 1:26; 1 Kor 6:9 vir diewe van kinders wat vry is, vir leuenaars, vir hulle wat ’n eed verbreek en vir enige een wat die gesonde leer

10. vir seksuele oortreders, vir mans wat by mans lê,

11. van die goeie boodskap van die eer, lof en aanbidding tot die geseënde God, waarmee ek toevertrou is, teëstaan.

12. Ek dank Hom wat my in staat gestel het, ons Meester Yeshua, Die Gesalfde Een, wat my vertrouenswaardig geag en in Sy bediening aangestel het;

13. vir my wat vroeër ’n kwaadprater, ’n vervolger en ’n belediger was, maar ek het omgee ontvang omdat ek in ongeloof nie verstaan het wat ek doen nie,

14. maar in my was die onverdiende guns van ons Meester oorvloedig saam met vertroue en liefde wat in Yeshua, Die Gesalfde Een, is.

15. Dit is ’n vertrouenswaardige boodskap en waardig om aanvaar te word, dat Yeshua, Die Gesalfde Een, na die wêreld gekom het om sondaars te red, van wie ek die voorste is,Yog 16:13

16. maar daarom is aan my omgee bewys sodat Yeshua, Die Gesalfde Een, eerstens in my al die langdurige geduld van Sy Gees sou wys, as voorbeeld vir hulle wat in Hom sal vertrou tot die ewige lewe.

17. Aan die Koning van die uitspansel, aan Hom wat onvernietigbaar is en nie gesien word nie, Wat Een God is, kom toe die waardigheid, die eer, lof en aanbidding vir tydlose ewigheid. Dit is waar!

18. Hierdie mandaat gee ek aan jou, my kind Timotheos, volgens die profesieë wat vroeër aangaande jou gebring is sodat jy daardeur die goeie geveg kan baklei

19. met vertroue en ’n goeie gewete. Hulle wat hierdie verwerp het, is leeg gemaak van vertroue,

20. soos Humenaios en Alexandros, wat ek aan die teëstander oorgegee het sodat hulle gedissiplineer kan word om nie kwaad te praat nie.