Ou Testament

Nuwe Testament

1 Thessalonisense 1:1-5 Die Pad van Waarheid tot die Lewe (PWL)

1. Van Sha’ul, Sila en Timotheos aan die gemeente in Thessalonike; in eenheid met God-die-Vader en ons Meester, Yeshua, Die Gesalfde Een: onverdiende guns vir julle en vrede, gesondheid, voorspoed en vergenoegdheid.

2. Ons dank God elke keer vir julle almal en ons word konstant herinner aan julle in ons gebede.1 Kor 13:13 op ons Meester, Yeshua, Die Gesalfde Een,

3. Ons noem julle dade in die Teenwoordigheid van God-die-Vader: die dade van julle vertroue, die harde werk van julle liefde en die geduld van julle versekerde verwagting

4. want ons weet dat julle, my broers vir wie God lief is, gekies is

5. omdat ons verkondiging van die goeie boodskap nie alleen in woord na julle toe gekom het nie, maar ook in wonderwerkende krag, in die Gees van Afsondering en in volle oortuiging, soos wat julle weet hoeveel ons om julle ontwil gedoen het, toe ons tussen julle was.

Lees volledige hoofstuk 1 Thessalonisense 1