hoofstukke

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16

Ou Testament

Nuwe Testament

1 Korinthiërs 1 Die Pad van Waarheid tot die Lewe (PWL)

1. Sha’ul, geroepe en ’n afgevaardigde van Yeshua, Die Gesalfde Een, in die wil van God en die broer Sosthenes,

2. aan die gemeente van God wat in Korinthos is, geroepe en afgesonderd; wat in Yeshua, Die Gesalfde Een, afgesonder is, saam met almal wat die Outoriteit en Karakter van ons Meester Yeshua, Die Gesalfde Een, in elke plek aanroep, hulle Meester sowel as ons s’n:

3. onverdiende guns vir julle en vrede, gesondheid, voorspoed en vergenoegdheid van God, ons Vader en ons Meester Yeshua, Die Gesalfde Een!

4. Ek dank my God elke keer namens julle vir die onverdiende guns van God wat vir julle in Die Gesalfde Een, Yeshua, gegee word,

5. want in alle opsigte is julle in Hom verryk, in elke onderwerp en in alle kennis,

6. net soos die getuienis aangaande Die Gesalfde Een bevestig is in julle,

7. want julle kom geen geestelike gawe kort nie, maar julle verwag die openbaarmaking van ons Meester Yeshua, Die Gesalfde Een,

8. wat julle ook sal laat vasstaan tot die einde toe, om in die dag van ons Meester Yeshua, Die Gesalfde Een, sonder beskuldiging te wees.

9. God is vertrouenswaardig, want deur Hom is julle geroep tot die gemeenskap met Sy Seun Yeshua, Die Gesalfde Een, ons Meester.

10. Ek versoek julle egter, broers, deur die Outoriteit en Karakter van ons Meester, Yeshua, Die Gesalfde Een, om almal uit een mond te praat en dat daar nie verdeeldheid tussen julle sal wees nie, maar dat julle volmaak sal word in dieselfde gedagtes en in dieselfde opinie,

11. want, my broers, ek is, deur die huis van Kloë, aangaande julle laat weet: dat daar verskille onder julle is.

12. Dit sê ek: dat daar sommige van julle is wat sê: “Ek is van Sha’ul.” Ander sê: “Ek is van Apollos.” Ander sê: “Ek is van Kefa.” Ander sê: “Ek is van Die Gesalfde Een.”

13. Het Die Gesalfde Een Homself verdeel? Is Sha’ul miskien vir julle gekruisig? Of is julle in die outoriteit en karakter van Sha’ul gedoop?

14. Ek dank my God dat ek niemand van julle gedoop het nie, behalwe Krispos en Gaios

15. sodat niemand kan sê dat ek in my outoriteit en karakter gedoop het nie.

16. [Ek het ook nog die huisgesin van Estefana gedoop.] Verder weet ek nie of ek iemand anders gedoop het nie,

17. want Die Gesalfde Een het my nie gestuur om te doop nie, maar om die goeie boodskap te verkondig, nie met wysheid van woorde nie sodat die kruis van Die Gesalfde Een nie verwerp mag word nie,

18. want die boodskap van die kruis is dwaasheid vir die wat besig is om vernietig te word, maar vir ons wat lewe het, is dit die krag van God,Yes 29:14

19. want daar is geskrywe: “Ek sal die wysheid van die wyses vernietig en die opinies van die slimmes wegvat.”

20. Waar is die wyse? Waar is die leraar van die wet? Waar is die debatteerder van hierdie wêreld? Let op, het God nie die wysheid van hierdie wêreld as dwaas bewys nie?

21. Aangesien God deur Sy wysheid bepaal het dat die wêreld God nie sal ken deur sy eie wysheid nie, het God dit goedgedink om deur die dwaasheid van die verkondiging, aan die wat vertrou, lewe te gee.

22. Omdat die Jode ’n teken vra en die Arameërs wysheid soek,

23. verkondig ons Die Gesalfde Een wat gekruisig is, ’n verleentheid vir die Jode en dwaasheid vir die Arameërs,

24. maar vir die wat geroep is, Jode sowel as Arameërs, is Hy Die Gesalfde Een, die Krag en Wysheid van God,

25. want wat dwaas is by God, is wyser as die mens en wat swak is by God, is sterker as die mens.

26. Kyk na julle eie roeping, my broers: nie baie onder julle is wys na die vlees nie; nie baie onder julle is sterk nie; nie baie onder julle is uit ’n hoë familie nie,

27. maar wat dwaas is by die wêreld, het God gekies om die wyse te beskaam en wat swak is by die wêreld, het God gekies om die wat sterk is, te beskaam

28. en wat van ’n lae stand is by die wêreld en verag is, het God gekies en wat niks is nie, om wat iets is, waardeloos te maak

29. sodat niemand voor Hom sou roem nie.

30. Vanuit Hom is julle in eenheid met Die Gesalfde Een, Yeshua, wat vir ons die Wysheid van God, Onpartydige Opregtheid, Afsondering en Verlossing geword hetYir 9:22-24; Ps 34:3

31. sodat, net soos geskrywe is: “Die wat roem, moet in יהוה roem.”