hoofstukke

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Ou Testament

Nuwe Testament

Sefanja 1 Bybel vir Almal (ABA)

1. Die Here het met Sefanja gepraat. Dit was in die tyd toe Josia die koning van Juda was. Josia was die seun van Amon. Sefanja was die seun van Kusi, en Kusi was die seun van Gedalja. Gedalja was die seun van Amarja, en Amarja was die seun van Hiskia.

Ek sal alles wegvee van die aarde af

2. Die Here sê:“Ek sal alles wegveevan die aarde af.

3. Ek sal die mense en die dieredoodmaak en wegvee,Ek sal die voëls in die lugen die visse in die see wegvee.Ek sal ook die slegte mense wegvee,die mense wat gekeer hetdat ander mense reg doen.Ek sal die mense doodmaaken wegvat van die aarde af,”sê die Here.

4. “Ek sal die mense van Judaen die mense in Jerusalem straf.Ek sal almal doodmaakwat nog die afgod Baäl dien.Niemand sal die name onthouvan die afgode se priesters nie.Ek sal al die priesters doodmaak,

5. die priesters wat op die dakke staanen vir die sterre buig,die priesters wat voor die Here buigen belowe om vir Hompresente te bring,maar wat ook beloweom vir die afgod Milkompresente te bring.

6. Ek sal al die priesters doodmaakwat opgehou hetom My te dienen wat nie meer vir My vrawat hulle moet doen nie.”

Die dag van die Here is naby

7. Bly stil, die Here is naby!Die dag van die Here is naby.Die Here maak alles gereed,Hy wil mense slagsoos ’n mens diere slagom te offer.Hy het hulle geroepen Hy maak hulle regom hulle te offer.

8. Die Here sê:“Op daardie dag sal Ekdie amptenareen die prinse straf,almal wat klere dra van ander lande.

9. Ek sal almal strafwat nie by die tempel se deurinloop nie, maar wat daar inspringsoos die heidene altyd doen.Ek sal almal strafwat wrede dinge doen aan mense.Hulle steel die mense se goeden dan bring hulle die gesteelde goedna die tempel van hulle Koning,die Here.”

10. Die Here sê:“Daardie dag sal hulle hoorhoe roep die menseby die Vis-poort,hulle sal hoor hoe huil die mensein die Tweede Stad.Hulle sal hoorhoe die heuwels stukkend breek.

11. Mense wat in die Vysel woon,julle moet huil,want die handelaars sal sterf.

12. Op daardie dagsal Ek al die mense soekwat in Jerusalemin die donker wegkruip,die mense wat tevrede isen dink hulle het niks nodig nie.Ek sal hulle straf.Hulle is die mense wat sê:‘Die Here sal niks doen nie,nie iets wat goed isof iets wat sleg is nie.’

13. Vyande sal hierdie ryk mensese goed wegvaten hulle huise afbreek.Hulle sal weer huise bou,maar hulle sal niein die huise woon nie.Hulle sal wingerde plant,maar hulle sal nie druiwe kryom wyn te maak nie.”

14. Die groot dag van die Here is naby,dit is baie naby, dit kom gou.Dit sal ’n baie slegte dag wees,en die soldate sal skree.

15. Op daardie dagsal die Here kwaad wees.Op daardie dagsal die mense swaarkry.Op daardie dagsal die stormwinde waai.Op daardie dagsal dit baie donker wees.Op daardie dagsal daar donderwolke wees.

16. Op daardie dagsal die vyandedie ramshoring blaasen hulle sal skree.Hulle sal komen hulle sal die sterk mureen die hoë toringsvan die stede aanval.

Die Here is baie kwaad

17. Die Here sê:“Ek sal die mense laat swaarkry,want hulle het sonde gedoen teen My.Hulle sal loop soos blinde mense,hulle bloed sal op die grond valsoos stofen hulle derms sal uitkomuit hulle liggame.”

18. Hulle het baie silwer en goud,maar dit sal hulle nie helpop die dagwanneer die Herehulle wil straf nie.Die Here is baie kwaad.Hy sal die hele aarde verwoes.Hy sal al die mense op die aardevinnig laat sterf.